GDPR

Personvernerklæring for DMI Norge

Formål med behandlingen
Vi bruker personopplysninger for å kunne administrere ditt giver- eller avtaleforhold med oss og f.eks. kunne takke for gaver du gir og rapportere inn gaver som gir rett til skattefradrag. Vi kan også benytte opplysningene til å sende deg invitasjon til arrangementer og informasjon om virksomheten vår. Gavehistorikk kan brukes til å gi tilpasset informasjon om virksomheten og nye tjenester.
Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende opplysninger om våre givere:
Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, personnummer (hvis du har oppgitt det). For aktive givere oppbevares fullstendig henvendelse- og gavehistorikk.

Når du har påmeldt deg på vårt magasin «Kom og Se!» lagres det: navn, adresse og e-postadresse.

Grunnlaget for behandlingen
For faste givere oppbevares opplysningene for å oppfylle giver-/abonnementsavtalen (Personvernforordningen Art. 6b). For andre aktive givere oppbevares opplysningene for å kunne administrere giverforholdet (Art. 6d) og rapportere gavene til skattemyndighetene (Art. 6c).

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer opplysninger om navn og adresse som blir formidlet fra vår bankforbindelse eller opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse som du oppgir via våre nettsider eller eksterne betalingstjenester.

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, men for å kunne distribuere «Kom og Se!» og henvendelser til givere og abonnenter, overfører vi adresseopplysninger til samarbeidspartnere.

Anonymisering av personopplysninger
Dersom du ikke lenger er aktiv giver (ikke gitt gave de siste 5 årene) eller ikke har noen aktive avtaler eller abonnement, blir du utmeldt av vårt register og får ingen flere henvendelser fra oss. Ved utmelding slettes personnummeret.
Givere som har vært utmeldt i 3 år eller døde i ett år, blir anonymisert slik at vi kun oppbevarer kjønn, fødselsår, avtalehistorikk og akkumulert gavehistorikk. Personopplysninger oppbevares i 6 år for å kunne yte god service til givere som returnerer.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger, og reservere deg mot å få henvendelser fra oss. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud
Vi har vurdert at vår virksomhet ikke er av slik karakter eller omfang at det kreves eget personvernombud.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av DMI Norge ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til: post@dminorge.no

DMI Norge
Saudagata 11a
4012 Stavanger