Av Heidi Woll

Vi fortsetter med å besøke både menigheter, husgrupper, søndagsskoler og andre som ønsker å få vite mer om DMI.  VI er flere som kan komme på besøk, enten alene eller sammen. Ønsker dere besøk av Matthijs, Heidi eller andre DMI-medarbeidere, så ta kontakt med:

Matthijs som er internasjonal utviklingskoordinator, er bosatt i Stavanger. Han har arbeidet i DMI siden 2018.  Matthijs har fra 2021 hatt det internasjonale ansvaret for utviklingsprosjektene i DMI.  Han følger også opp Liv-linjen som DMI arrangerer i samarbeid med Ål folkehøyskole for døve.  Matthijs Terpstra kan nås på følgende måte: Mobil, via SMS: + 47 412 15 782     Epost: matthijs.terpstra@dminorge.no

Heidi har vært styreleder i DMI Norge siden DMI ble etablert som en stiftelse i 2002. Hun er bosatt i Tønsberg.  Heidi har gjennom styret hatt et overblikk utenfra på DMIs mange arbeidsfelt, og har gjennom ulike reiser både opparbeidet kontakt med både ledere og andre medarbeidere i den store DMI-familien i Australia, Asia og Afrika. Heidi Woll kan nås på følgende måte: Mobil: +47 996 97 653  Epost: heidi.woll@dminorge.no