av Gunnar Dehli og Matthijs Terpstra


  I Lusaka Zambia bodde Gunnar på et hyggelig og billig sted for backpackere, sammen med bare unge folk.
  Mandag 20.08: etter å ha gjennomgått status for de tre døve fangene med advokaten, ble de enige om framdriften videre. Advokaten vil selv reise til Høyesterett i Ndola for å få fortgang i behandlingen av gjenopptagelses­appellen som ble sendt innen for ett og et halvt år siden.
  Neste dag dro Lewis, DMIs lokale leder og Gunnar til Kabwe fengsel for å besøke de to som sitter der. De kjøpte som vanlig med et lass av mat, toalettartikler og annet som de trenger i fengselet.
  Det ble et gledesfylt møte der Gunnar også forklarte dem hva som var skjedd siden sist han besøkte dem, og hva som skal skje videre. De fikk også et møte med den nye fengselssjefen der.
  Dagen etter dro de til et annet fengsel som Emmanuel er flyttet til. De hadde med det samme til han. De hadde et godt møte på fengselsprestens kontor, Emmanuel lengter virkelig etter å bli fri nå! De intensiverer innsatsen overfor presidenten for å få Emmanuel benådet.
  Langt ute i ødemarken utenfor Lusaka ligger det nye fengselet der Emmanuel er.
  De innsatte:
  I ca fem år har DMI arbeidet for å bistå tre døve i Zambia som vi mener er uskyldig dømt. Å ha livstidsdommer, være uskyldige og isolerte som døve, er tungt å bære.
  Emmanuel Banda ble dømt for drap 28.11.07. Han har vært i fengsel i over ti år nå. Han har en livstidsdom.
  Jairy Lupiya og Maimbo Kombe ble dømt for et annet drap den 17.10.11. De fikk først dødsdom, men den er omgjort til livsvarig fengsel. De har vært i fengsel i ca seks år.
  Det trenges fremdeles penger for å dekke advokatkostnader.
  De som ønsker å gi en gave til advokatutgiftenr kan overføre penger til konto «Fanger i Zambia»: 1503.56.95521