For 6 år siden mottok DMI et brev fra et fengsel i Zambia. En fange skrev til Neville Muir og bønnfalt DMI om å finne hans døve sønn på åtte år og la ham få gå på skole. Vi fant ham og Hastings er nå en av de beste elevene på skolen.

Hastings var bare to år gammel da faren hans ble satt i fengsel. Han hadde ingen minner om faren sin. Han hadde heller ingen fotografier av faren og kunne ikke huske hvordan han så ut.

Møte med far

Vi forsøkte for et par år siden å legge til rette for at Hastings kunne få besøke far, men gutten var ikke klar til det den gangen. Nå i sommer derimot, var han klar til å være med.

Det var en lang todagers reise til fengselet. Hastings var ganske stille på turen, spent. Da vi kom fram, ville vaktene først ikke slippe han inn. Han var for ung. Til slutt fikk han likevel lov, uten krav om bestikkelser. Møtet mellom far og sønn ble sterkt og ikke uten tårer. Gutten viste fram karakter-kortet fra skolen og faren konkluderte med at Hastings er familiens stolthet. Han kunne også fortelle at han vil få straffen redusert og snart ville kunne møte sønnen i frihet. «Jeg har noe til deg, sønn» sa far til slutt og rakte ham sin egen velbrukte Bibel.

På vei hjem spurte jeg Hastings om hvordan møtet med faren hadde vært for ham. «Nå har jeg fred inni meg,» svarte han, «for nå har jeg sett far!»