Det var to mål med reisen min til Uganda. Jeg skulle bli kjent med DMIs afrikanske ledere og å delta på et seminar om Gud som vår far.

Jeg reiste sammen med daglig leder Gunnar Dehli og Heidi Woll som tolk. Da vi kom til Kampala, deltok vi først i et seminar med  våre afrikanske hovedledere om innsettelse av pastorer og om å tjene i kirkene. Det var en flott opplevelse å møte så mange ledere samtidig, et godt grunn-lag for vårt framtidige samarbeid.

Det var andre gang DMI  arrangerte en Farshjerte skole i Afrika sammen med Fatherheart Ministries. Tilbakemeldingene og erfaringene fra i fjor var så bra at vi måtte gjøre det igjen. Farshjerte-skolen varte i 6 dager, med 50 døve deltakere fra ni afrikanske land: Burundi, DR Kongo, Kenya, Malawi Uganda, Rwanda, Sør-Sudan Tanzania, Zambia og Sør Afrika. Mange fikk en ny forståelse og erfaring av Gud Fars kjærlighet.