Gi en julegave?
Døveskole i Beni (Kongo) trenger din støtte!

Vær med og støtt –
en skole i fantastisk utvikling på et av verdens farligste steder!

I Beni, øst i Kongo, der opprørere stadig driver tilfeldige draps-tokter for å destabilisere samfunnet, og der både Ebola-pandemi og Korona har herjet, der blomstrer nå en stadig voksende skole for døve.

Nå har det blitt 62 elever der. Myndighetene har akkurat godkjent skolen. Den oppfyller alle formelle krav og myndighetene vil derfor begynne med å gi noe støtte til lærerlønninger. DMI Norge har bidratt til å bygge klasserom, toalett-bygg («utedass»), kontor og nå et splitter nytt kjøkken (se bilde,) som de jubler over.

Planen som Alain, skolens døve rektor har, er å gjøre skolen selvforsynt med mat til elevene. Skolelunsjen kan være det eneste skikkelige måltidet disse barna får i løpet av en dag. Alain har lansert en tredelt plan:
– Å dyrke grønnsaker på skolens eget område
– Å kjøpe noe ekstra jord der de kan plante kakao- og banan-trær
– Å drive noe husdyrhold

Dett vil til sammen kunne gjøre dem selvforsynte og redusere avhengigheten av stadig støtte utenfra. Allerede er det samlet inn 79.000 kroner av det totale behovet på 132.000 kr som de trenger.

Vil du være med på å gi dem de siste 53.000 kronene de trenger?

Det ville blitt litt av en julegave til dem!

Om det skulle komme inn mer enn det de trenger, vil det overskytende gå til dekking av andre behov i DMI-arbeidet i Kongo.

Vipps: #10753
Bank: 7877.08.35983
Merk gaven med «Døveskole Beni».

kr

VITNESBYRD

DMI har over 40 års misjonserfaring i utviklingsland.
Vi har mange vitnesbyrd og her vil vi gjerne dele noen av dem med dere!

 

Pastor Andrew: Marcelino

Pastor Andrew: Marcelino

En av de største opplevelsene på turen min til Filippinene var basketballkampen mellom de døve filippinske elevene på DMIs Fishermen of Christ Learning Centre i Ligao og teamet fra Huntington Beach First Christian Church i California som var på besøk.

les mer
Pastor Andrew: Filippinene

Pastor Andrew: Filippinene

Når vi kommer til skolen, blir vi vist rundt og jeg blir umiddelbart imponert over atmosfæren og hvordan det ser ut her. Generøse gaver fra DMIs støttespillere – både tid og penger – er synlig overalt. Et korttidsteam fra Sør-Korea har nylig vært her og malt hovedbygningene i friske farger, som gjør at de ser koselige og tiltalende ut. En stor gave fra en giver i Japan har gitt to nye klasserom som er i konstant bruk. Det er så oppløftende å se med egne øyne fruktene av slike gaver.

les mer
Pastor Andrew: Annette

Pastor Andrew: Annette

Hun er 26 år og går i 12 klasse. Hun er en av de eldste elevene på The Fishermen of Christ Learning Center, DMIs skole for døve i Ligao. Hennes reise gjennom livet har vært lang og ofte smertefull. En reise som nå viser gode utsikter for fremtiden og endelig ser ut til å ende godt. Det er takket være utholdenheten hennes, dedikasjonen og støtten hun får fra lærerne, og DMIs støttespillere rundt om i verden.

les mer

Nyheter fra DMI

Kom og Se!

Kom og Se!

Klikk på bildet for å lese vårt magasin med følgende temaer. Ny koordinator for DMI Australia Filippenene: Lille Neville DMI-dag 22. november Vi trenger dine bønner og støtte til driften! Hvordan påvirker Coronavirus døveskolene våre?...

les mer
Ny koordinator for DMI Australia

Ny koordinator for DMI Australia

Min helsetilstand gjør at jeg har følt det nødvendig å ta noen avgjørelser for å forberede tiden som ligger foran. Akkurat nå er tilstanden faktisk veldig god. Den siste beinskanningen og CT skanningen viste at svulstene i lymfeknutene ikke hadde...

les mer
Digitale Nyhetsbrev: Sommergave

Digitale Nyhetsbrev: Sommergave

Da myndighetene i ulike land skjønte alvoret av epidemien ble drastiske tiltak iverksatt, innstramninger som aldri før hadde vært gjort i fredstid.

les mer

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet i ulike deler av verden. Bønn er et veldig viktig verktøy i vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle bønner. Aktuelle bønntemaer:

  • Neville har bedt oss om at vi skal be mye for Lill og Ian i denne tiden
  • Be om at familien har en god tid sammen, og at et mirakel kan skje når det gjelder Nevilles helse – om Gud vil
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs medarbeidere, skoleelever, administrasjon og de andre involverte
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs økonomi både kort- og langsiktig
  • Be om at fangene i Zambia opplever Fars trøst og at de snart blir frikjent

DMI Norge

(Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig i Asia, Afrika og Midtøsten.