1. juli

Plutselig stoppet alt opp!

Da myndighetene i ulike land skjønte alvoret av epidemien ble drastiske tiltak iverksatt, innstramninger som aldri før hadde vært gjort i fredstid.

I vårt land er mange blitt rammet, men ulike hjelpe-pakker bidrar sterkt til å redusere samfunnsskadene og konsekvensene for den enkelte av oss.

Slik er det ikke i de landene DMI arbeider i, i Afrika og Asia.

Mange steder ble hele samfunnet lukket ned, og er det fortsatt. Skoler er fortsatt stengt og de planlegges ikke å åpne igjen før tidligst i september. Folk får heller ikke drive sine inntektsgivende virksomheter. Mange barn og voksne opplever å legge seg med sultne mager.

De mest utsatte i disse tidene er mennesker med funksjonshemminger. Døve i u-land lider ofte samme skjebne.

Vi satte igang en innsamlingskampanje, en ren nødhjelpsaksjon for å skaffe mat til døve skoleelever, medarbeidere og andre døve tilknyttet DMIs arbeid i flere land. En stor takk til alle dere som responderte på denne aksjonen. Det har bidratt til at mager har blitt mettet!

Men krisen er ikke over. Vi trenger fortsatt bidrag til dette. Vi vil gjerne også bidra litt ekstra til døve medarbeidere som ikke får lov til å drive sin inntektsgivende virksomhet i denne tiden. De og deres familier har det tøft nå.

Vil du være med på å gi dem en håndsrekning?

Takk til alle dere som gir til dette arbeidet, og en spesiell takk for støtten din gir nå i denne krisetiden!

Ha en velsignet sommer!

Vennlig hilsen
Gunnar Dehli

kr
  

Generelle gaver:
7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326

Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243

Fanger i Zambia:
1503 56 95521

Vipps:
«DMI NORGE» / «10753»

VITNESBYRD

DMI har over 40 års misjonserfaring i utviklingsland.
Vi har mange vitnesbyrd og her vil vi gjerne dele noen av dem med dere!

 

Hugh

Hugh

Noen vil si at Hugh er et håpløst tilfelle. At han ikke har noen framtidsutsikter samme hva vi gjør. At vi får bedre uttelling ved å ‘investere’ i barn som kan utvikle seg til å leve mer produktive liv. Hvorfor bryr vi oss om barn som Hugh? Svaret på dette tar oss rett til hjertet av evangeliet: Det er fordi Gud elsker Hugh.

les mer
Deih

Deih

Hvorfor må mennesker lide?

Dette er et eldgammelt spørsmål som gjør vondt i hjertet og vi ikke kan forstå med hodet. Er lidelse resultat av guddommelig straff, uheldige omstendigheter eller genetisk uflaks? Jesus fikk dette spørsmålet og svaret hans var klart: Ingen av delene. Lidelse er et kall til oss om å få orden på våre egne liv, og en mulighet til å synliggjøre Guds nåde. (Luk 13, 1-5, Joh 11,4)

les mer
Pastor Andrew: Lian

Pastor Andrew: Lian

Denne DMI bloggen har som mål å fortelle om de døve barna, lærerne, pastorene, skolene og kirkene som DMI støtter i utviklingsland, og oppmuntre til å støtte arbeidet ved å fortelle deres fantastiske historier. Del bloggen med vennene dine!Inntil...

les mer

Nyheter fra DMI

Konsekvenser av koronavirus

Konsekvenser av koronavirus

Korona-viruset gir utsettelse av flere internasjonale DMI-arrangement.

Til stor skuffelse for mange har vi blitt nødt til å sende ut melding om at vi ikke kan gjennomføre flere planlagte kurs og konferanser internasjonalt. Imidlertid kansellerer vi ikke arrangementene, vi kaller det utsettelser.

les mer
Fangene i Zambia

Fangene i Zambia

Mange av dere lesere vil huske at vi over flere år har har forsøkt å hjelpe 3 døve menn som er fengslet i Zambia. De heter Emmanuel, Jairy og Maimbo. De er alle dømt for drap, de to siste for samme forbrytelse. Vi har god grunn til å mene at de...

les mer
Skolestøtte som gir resultater!

Skolestøtte som gir resultater!

Da lederen for alt DMI-arbeidet i Uganda plutselig døde i 2010 var det et stort sjokk for oss alle. David Bulime hadde bygget opp et omfattende arbeid blant døve i landet. Tilbake satt enken Rose med fire barn, den yngste bare en baby. DMI lovte...

les mer
Ingen ting kan stoppe dem!

Ingen ting kan stoppe dem!

Til tross for alle katastrofer, enten det er vulkanutbrudd eller tyfoner, går livet videre på Filippinene. I julehelgen rammet tyfonen «Phanfone» Ligao med voldsom styrke. Den raserte mange av byggene på DMI-skolen der. Heldigvis gikk ingen...

les mer

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet i ulike deler av verden. Bønn er et veldig viktig verktøy i vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle bønner. Aktuelle bønntemaer:

  • Neville har bedt oss om at vi skal be mye for Lill og Ian i denne tiden
  • Be om at familien har en god tid sammen, og at et mirakel kan skje når det gjelder Nevilles helse – om Gud vil
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs medarbeidere, skoleelever, administrasjon og de andre involverte
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs økonomi både kort- og langsiktig
  • Be om at fangene i Zambia opplever Fars trøst og at de snart blir frikjent

DMI Norge

(Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig i Asia, Afrika og Midtøsten.