Korona-viruset gir utsettelse av flere internasjonale DMI-arrangement.

Til stor skuffelse for mange døve har vi blitt nødt til å sende ut melding om at vi ikke kan gjennomføre flere planlagte kurs og konferanser internasjonalt. Imidlertid kansellerer vi ikke arrangementene, vi kaller det utsettelser.

• I slutten av mars skulle vi holdt et ukes-kurs, en Guds Farshjerte-skole i Bagamoyo, Tanzania. Flere titalls døve pastorer, ledere og døve-menighetsmedlemmer skulle deltatt. Arrangementet utsettes inntil videre.

• Siste uka i april skulle vi samle døve fra Midt-Østen i Libanon. Vi ventet deltakere fra Jordan, Egypt og Syria til samme type arrangement som det i Tanzania. Dette utsettes også, sannsynligvis til neste år.

• I begynnelsen av juni skulle vi igjen samle 40 døve fra Europa til en ukes kortkurs på Ål Folkehøyskole til en Guds Farshjerte skole. Under de rådende korona-forholdene ser ikke skolen seg i stand til å kunne ta imot oss nå. Vi må utsette kurset inntil videre. Dette er ekstra trist i den fasen vi er nå der vi holder på med å bygge opp et DMI-nettverk i Europa.

• For tre år siden arrangerte vi DMIs store internasjonale konferanse i Norge, den syvende i rekken. Dette skjer hvert tredje år og samler folk med tilknytning til DMI fra hele verden. Den åttende konferansen skulle arrangeres i Mombasa, Kenya fra 10 til 15 august i år. Den skyves nå ett år ut i tid.

Som en følge av de begrensningene koronaviruset gir oss, har DMI Norge også sett seg nødt til å delvis permittere enkelte medarbeidere her i Norge.

Be om Guds beskyttelse for menneskene og virksomheten på DMI-feltene i denne tiden hvor mange aktiviteter og møter hindres og vår kontakt, oppfølging og samarbeid med medarbeiderne begrenses.

Samtidig ber vi for at vi ikke skal oppleve et fall i den økonomiske støtten fra våre trofaste givere og at feltene våre ikke må lide under økonomisk svikt i denne korona-tiden.

All ekstra økonomisk støtte i disse vanskelig tidene settes det enormt pris på!

kr
  

Generelle gaver:
7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326

Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243

Fanger i Zambia:
1503 56 95521

Vipps:
«DMI NORGE» / «10753»

VITNESBYRD

DMI har over 40 års misjonserfaring i utviklingsland.
Vi har mange vitnesbyrd og her vil vi gjerne dele noen av dem med dere!

 

Pastor Andrew: Monday

Pastor Andrew: Monday

Denne DMI bloggen har som mål å fortelle om de døve barna, lærerne, pastorene, skolene og kirkene som DMI støtter i utviklingsland, og oppmuntre til å støtte arbeidet ved å fortelle deres fantastiske historier. Del bloggen med vennene dine! Jeg har...

les mer
Pastor Andrew: Wendy

Pastor Andrew: Wendy

Hun vokste opp i en landsby som ligger 80 km unna og hun fikk ikke høre om døveskolen før for et år siden. I sine første 12 leveår fikk hun ikke noe skolegang.Denne DMI bloggen har som mål å fortelle om de døve barna, lærerne, pastorene, skolene og...

les mer
Pastor Andrew: Myanmar

Pastor Andrew: Myanmar

Alle romantiske drømmer jeg måtte ha om å reise til fjerne eksotiske steder blir fort lagt i grus av å reise sammen med en svært syk mann i regntiden, som også er mygg/malaria sesong og influensasesong.

les mer

Nyheter fra DMI

Fra daglig leder om 2019

Fra daglig leder om 2019

Vi nærmer oss slutten av året. I den anledningen vil jeg se tilbake på noen høydepunkter dette året. 2019 har vært et veldig fruktbart år for DMI. Uten Guds velsignelser, forbønn og økonomisk støtte fra dere hadde denne utviklingen ikke vært mulig....

les mer
Julegave

Julegave

Til jul i år vil jeg be om en ekstra støtte til «Neville Muir Comprehensive School for the Disabled» i Lira, Uganda. Kona mi, Ingrid og jeg besøkte denne yrkesskolen i sommer med tre av våre barnebarn. Disse guttene hadde samlet inn en mengde...

les mer
2019 — hva har skjedd  på et dypere plan?

2019 — hva har skjedd på et dypere plan?

Økonomisk - 2019 er et år å glede seg over! Alle pengene vi hadde budsjettert å sende til feltene våre, har vi sendt - hver eneste måned. Det har gitt skolene og medarbeiderne våre trygghet. Flere av skolene har utviklet seg og nådd nye mål dette...

les mer
DMI-dag i Moss frikirke vellykket

DMI-dag i Moss frikirke vellykket

Den 24. november var vi samlet til den årlige DMI-dagen i Moss frikirke.  Vi var samlet til gudstjenesten først, der Gunnar Dehli, som er nestleder i det internasjonale arbeidet for DMI talte over det som var dagens tekst, om da Jesus åpnet øynene...

les mer

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet i ulike deler av verden. Bønn er et veldig viktig verktøy i vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle bønner. Aktuelle bønntemaer:

  • Be om fred og glede i jula for alle som er med i døve-arbeidet
  • Takk Gud for at DMI har klart å gi full støtte til arbeidet på feltene så langt i år!
  • Be om at 2020 blir et år hvor DMI fortsatt klarer å gi medarbeiderne og skoleelevene på feltene våre den støtten de trenger
  • Be om at evangeliet når ut blant døve i Europa årene fremover
  • Fortsett å be for Neville Muirs helse, slik han kan holde fram i tjenesten.

DMI Norge

(Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig i Asia, Afrika og Midtøsten.