Fadderstøtte til DMIs døveskoler?

Det handler ikke om hvor mye barna kan gi tilbake til samfunnet
Vi kan rett og slett bare gjøre det av kjærlighet.

«For det du har gjort imot en av disse mine minste….» ble det en gang sagt.

Og det står fremdeles ved lag.

 

 

LES MER
VITNESBYRD

DMI har over 40 års misjonserfaring i utviklingsland.
Vi har mange vitnesbyrd og her vil vi gjerne dele noen av dem med dere!

 

Pastor Andrew: Marcelino

Pastor Andrew: Marcelino

En av de største opplevelsene på turen min til Filippinene var basketballkampen mellom de døve filippinske elevene på DMIs Fishermen of Christ Learning Centre i Ligao og teamet fra Huntington Beach First Christian Church i California som var på besøk.

les mer
Pastor Andrew: Filippinene

Pastor Andrew: Filippinene

Når vi kommer til skolen, blir vi vist rundt og jeg blir umiddelbart imponert over atmosfæren og hvordan det ser ut her. Generøse gaver fra DMIs støttespillere – både tid og penger – er synlig overalt. Et korttidsteam fra Sør-Korea har nylig vært her og malt hovedbygningene i friske farger, som gjør at de ser koselige og tiltalende ut. En stor gave fra en giver i Japan har gitt to nye klasserom som er i konstant bruk. Det er så oppløftende å se med egne øyne fruktene av slike gaver.

les mer
Pastor Andrew: Annette

Pastor Andrew: Annette

Hun er 26 år og går i 12 klasse. Hun er en av de eldste elevene på The Fishermen of Christ Learning Center, DMIs skole for døve i Ligao. Hennes reise gjennom livet har vært lang og ofte smertefull. En reise som nå viser gode utsikter for fremtiden og endelig ser ut til å ende godt. Det er takket være utholdenheten hennes, dedikasjonen og støtten hun får fra lærerne, og DMIs støttespillere rundt om i verden.

les mer

Nyheter fra DMI

Nytt fra Rwanda: DMI-blogg nr. 46

Nytt fra Rwanda: DMI-blogg nr. 46

Av Andrew Miller, oversatt til norsk av Eva Kinn He           januar 2023 Min reise til Afrika viste seg å bli svært givende. Etter møtet med fattigdommen i Burundi hadde jeg stålsatt meg selv for møtet med Rwanda. Jeg ble derfor overrasket da jeg...

les mer
Takk for gavene!

Takk for gavene!

Styret i DMI Norge har jevnlig et blikk på både regnskap og budsjett. Kommer det inn nok til å dekke det vi har planer om å gjøre de neste månedene, er et spørsmål som stadig kommer opp.  Behovene er store. Vi har langt over hundre evangelister,...

les mer
Opplevelse av kjærlighet fra Gud som far

Opplevelse av kjærlighet fra Gud som far

Av Gunnar Dehli, oversatt til norsk av Eva Kinn He Deaf Action Uganda arrangerte en livsforvandlende ‘skole’ for døve i Lira, Uganda, den siste uka i januar. 45 døve fra hele Uganda var samlet på Neville Muir yrkesskole i 5 dager. Målet var å lære...

les mer

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet i ulike deler av verden. Bønn er et veldig viktig verktøy i vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle bønner. Aktuelle bønntemaer:

• Takk Gud for hva Lill og Neville har bygget opp over mange år. Vi i DMI er takknemlige at arbeidet kan fortsettes selv om vi i DMI fortsatt savner Neville. Nå ber vi for Ian og Lill at de får erfare en velsignet jul med sin familie og venner uten Neville.

• Vi ber også for endringene i lederskapet i DMI. Vi takker for Gunnar og hans kjærlighet til Jesus, som han deler med døve. Takk for hans ledelse de siste to årene. Vi takker for Guds timing for å forberede og bringe men- nesker frem akkurat til rett tid. Vi ber for Andrew og Matthijs når de jobber sammen som et team for å sikre at visjonen til DMI fort- setter å være brennende i mange år fremover. Vi ber for Susi som styrer økonomien rundt støtten vi månedlig sender til feltene. Vi ber om visdom og veiledning for alle som har lederroller i DMI.

• Takk Gud at du alltid gir. På dette tidspunktet ber vi spesielt om tilførsel av midler for å dekke budsjettene til feltene for de neste månedene. Vi ber om at hjerter vil bli berørt til å gi slik at arbeidet til DMI ikke bare vil fortsette, men vil påvirke og forandre liv etter hvert som evangeliet blir delt.

DMI Norge

(Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig i Asia, Afrika og Midtøsten.