1. juli

Plutselig stoppet alt opp!

Da myndighetene i ulike land skjønte alvoret av epidemien ble drastiske tiltak iverksatt, innstramninger som aldri før hadde vært gjort i fredstid.

I vårt land er mange blitt rammet, men ulike hjelpe-pakker bidrar sterkt til å redusere samfunnsskadene og konsekvensene for den enkelte av oss.

Slik er det ikke i de landene DMI arbeider i, i Afrika og Asia.

Mange steder ble hele samfunnet lukket ned, og er det fortsatt. Skoler er fortsatt stengt og de planlegges ikke å åpne igjen før tidligst i september. Folk får heller ikke drive sine inntektsgivende virksomheter. Mange barn og voksne opplever å legge seg med sultne mager.

De mest utsatte i disse tidene er mennesker med funksjonshemminger. Døve i u-land lider ofte samme skjebne.

Vi satte igang en innsamlingskampanje, en ren nødhjelpsaksjon for å skaffe mat til døve skoleelever, medarbeidere og andre døve tilknyttet DMIs arbeid i flere land. En stor takk til alle dere som responderte på denne aksjonen. Det har bidratt til at mager har blitt mettet!

Men krisen er ikke over. Vi trenger fortsatt bidrag til dette. Vi vil gjerne også bidra litt ekstra til døve medarbeidere som ikke får lov til å drive sin inntektsgivende virksomhet i denne tiden. De og deres familier har det tøft nå.

Vil du være med på å gi dem en håndsrekning?

Takk til alle dere som gir til dette arbeidet, og en spesiell takk for støtten din gir nå i denne krisetiden!

Ha en velsignet sommer!

Vennlig hilsen
Gunnar Dehli

kr
  

Generelle gaver:
7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326

Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243

Fanger i Zambia:
1503 56 95521

Vipps:
«DMI NORGE» / «10753»

VITNESBYRD

DMI har over 40 års misjonserfaring i utviklingsland.
Vi har mange vitnesbyrd og her vil vi gjerne dele noen av dem med dere!

 

Pastor Andrew: Monday

Pastor Andrew: Monday

Denne DMI bloggen har som mål å fortelle om de døve barna, lærerne, pastorene, skolene og kirkene som DMI støtter i utviklingsland, og oppmuntre til å støtte arbeidet ved å fortelle deres fantastiske historier. Del bloggen med vennene dine! Jeg har...

les mer
Pastor Andrew: Wendy

Pastor Andrew: Wendy

Hun vokste opp i en landsby som ligger 80 km unna og hun fikk ikke høre om døveskolen før for et år siden. I sine første 12 leveår fikk hun ikke noe skolegang.Denne DMI bloggen har som mål å fortelle om de døve barna, lærerne, pastorene, skolene og...

les mer
Pastor Andrew: Myanmar

Pastor Andrew: Myanmar

Alle romantiske drømmer jeg måtte ha om å reise til fjerne eksotiske steder blir fort lagt i grus av å reise sammen med en svært syk mann i regntiden, som også er mygg/malaria sesong og influensasesong.

les mer

Nyheter fra DMI

Tegnspråktolken ble styreleder

Tegnspråktolken ble styreleder

Heidi Woll (59) begynte å lære tegnspråk som 16-åring fordi venninna fikk en kjæreste som var døv. De siste 18 årene har hun vært styreleder for DMI Norge. – En ny verden åpnet seg for meg gjennom tegnspråket. Først tolket jeg uten utdanning, så...

les mer
DMIs grunnlegger blir 75 år i dag!

DMIs grunnlegger blir 75 år i dag!

Kjære lesere! Idag, for 75 år siden, ble Neville Muir født. Han er australier og gift med norske Lill Martinsen – nå Muir. Neville og Lill etablerte en misjons-virksomhet blant døve. De fulgte Guds kall. Virksomheten har utviklet seg gjennom over...

les mer
2020-2 Digitalt Nyhetsbrev

2020-2 Digitalt Nyhetsbrev

I dag deler vi en ny artikkel fra «Pastor Andrew». Den er oversatt av Eva Kinn He. Pastor Andrew var i Myanmar med Neville i fjor, og han skrev flere portretter av døve som går på eller jobber for skolen. Det han skriver er virkelig verdt å lese!...

les mer
Fra daglig leder om 2019

Fra daglig leder om 2019

Vi nærmer oss slutten av året. I den anledningen vil jeg se tilbake på noen høydepunkter dette året. 2019 har vært et veldig fruktbart år for DMI. Uten Guds velsignelser, forbønn og økonomisk støtte fra dere hadde denne utviklingen ikke vært mulig....

les mer

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet i ulike deler av verden. Bønn er et veldig viktig verktøy i vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle bønner. Aktuelle bønntemaer:

  • Neville har bedt oss om at vi skal be mye for Lill og Ian i denne tiden
  • Be om at familien har en god tid sammen, og at et mirakel kan skje når det gjelder Nevilles helse – om Gud vil
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs medarbeidere, skoleelever, administrasjon og de andre involverte
  • Be om at koronaviruset ikke rammer DMIs økonomi både kort- og langsiktig
  • Be om at fangene i Zambia opplever Fars trøst og at de snart blir frikjent

DMI Norge

(Internasjonal Døvemisjon)

DMI Norge er en norsk stiftelse tilknyttet Deaf Ministries International (DMI). DMI er et internasjonalt felles-kristent misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid og setter i gang ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig i Asia, Afrika og Midtøsten.