Av Gunnar Dehli
Denne vinteren og våren har DMI bidratt til å styrke Guds-livet til våre medarbeidere. Både her i landet og utelands har det vært holdt seminarer. Gang på gang opplever vi at lys går opp i folks øyne når de forstår hvor høyt elsket de er av Den treenige Gud.
Mange erfarer at Fars kjærlighet fyller deres hjerte. Dette frir dem fra press og stress, og i stedet blir de fylt av glede over å få være medarbeidere i Guds Rike. Seminarene kalles Farshjerte skoler. Gunnar Dehli er en av dem som underviser på disse skolene.
Disse skolene varer gjerne i 6 dager. Noen av skolene har vært for døve og hørende sammen. Da har vi brukt tegnspråktolker. Kontakten som oppstår der mellom døve og hørende gjør ofte at de hørende også får et møte med en virkelighet som de ikke har kjent noe til: døves liv og kommunikasjon. Dette viser seg å være en god tilleggseffekt ved skolene.
I januar ble det arrangert en slik skole før både døve og hørende i Baptistkirken i Stabekk, Bærum, der både ansatte og frivillige fra DMI Norge deltok.
I mars deltok fem personer fra DMI på et internasjonalt fordypningsseminar på Toten over to uker (bildet til nederste). Dette seminaret bidro til å sette medarbeiderne i stand til selv å undervise døve om Gud Fars kjærlighet til dem.
I begynnelsen av april ble det holdt en Farshjerteskole i Beirut (bildet til høyre), Libanon, primært for folk fra Midtøsten. Her deltok blant annet to av DMIs medarbeidere fra Egypt. De kommer fra en koptisk kirkebakgrunn. Mye av det som ble undervist var nytt og ukjent for dem, men de tok imot det og gledet seg til å dele det videre til døve-menighetene hjemme.
I overgangen april – mai arrangerte DMI Kenya en Farshjerteskole for pastorer, evangelister og andre ledere i døvemenighetene. Det kom deltakere fra både Rwanda og Tanzania i tillegg til den kenyanske gruppen. Alle de 20 deltakerne var døve. Seminaret ble holdt på en døveskole i Nakuru, Kenya. 30 Dollar var alt deltakerne måtte betale for 6 dager med full kost og losji.
For Gunnar, som hadde hovedansvaret for undervisningen på skolen, var det en stor opplevelse å se at han kunne stå og formidle et budskap i 6 sammenhengende dager uten å måtte bruke tolk. De døve forsto tegnspråket hans. Det var som et pinse-under!
En ettermiddag dro gruppen ut på en safari-tur i nasjonalparken ved Nakuru. De fikk forhandlet fram en spesialpris som gjorde det mulig å få se de ville dyrene i sitt eget land, noe de aldri hadde hatt muligheter til å gjøre tidligere.
Fra 22. juni vil vi igjen være med på å holde en Farshjerte skole for døve og hørende i Ål i Hallingdal. Denne skolen vil også være del av forberedelsesarbeidet for bibel-linjen for døve , kalt ”LIV”. DMI vil være med å drive denne linjen på Ål Folkehøyskole fra august 2018.