Alle takene i klasserommene på skolen i Ligao trenger reparasjon. Noen av dem på grunn av sin alder, men tyfonen som raste i jula klarte å ødelegge dem helt.
«Vi hadde aldri forventet at kostnadene skulle bli så store. Vi håper at dere husker oss. Vi ber at Gud gir deg et langt liv slik at du alltid kan passe på oss» skrev Bing Medes, rektor FCIP skole til Neville Muir.
Fag- og ferdighetstrening på skolen har hatt en positiv utvikling de siste årene. Trenings-deltakerne har fått mye selvtillit fra programmet. Mange døve har fått mulighet til å starte eget firma og bli økonomisk uavhengige.
Å lage nye prosjekter slik at døve får eget arbeid og inntekt, er betydelig svekket etter tyfonen.
Her snakker vi om et totalbeløp på P700.000 Det er ca. 117.000 NOK. Australia har allerede samlet inn ca. P200.000, (ca. 33.000 NOK). I Ligao trengs det rundt 80.000 NOK.
Den som vil gi støtte til å bygge opp skoen i Ligao igjen, kan gjøre det til: 1202.22.18326. Merk gaven: «Ligao».
Vipps: send den til «DMI Norge» eller til nummer «10753». Merk gaven: «Ligao».