Av Neville Muir og oversatt av Eva Kinn He

    Det var stor glede i Ringa, Kenya, i juni da Immanuel Døveskole endelig ble ferdigstilt og deretter offisielt åpnet og innviet.

    Takket være utrettelig innsats fra USA, ble de siste nødvendige pengene samlet inn, og skolen kunne gjøres ferdig. Mange har gitt små og store beløp til dette bygget.

    Stor takk til Kathi i Japan for hennes generøse gave og til alle som har gitt via Kenya Utviklingsfond. Tusen takk til arbeidsteamene som har hjulpet til, fra USA og Korea. Tusen takk til rektor Wesley og staben for store innsats gjennom årene.

    Vårt håp og vår bønn er at denne bygningen må bli til velsignelse for døve som kommer til skolen i fremtiden.