Av styreleder Heidi Woll

På den siste dagen, den store dagen i høytiden sto Jesus fram, ropte ut og sa: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» (Joh 7:37-38)

I denne utgaven av Kom og se, får vi igjen åpne hjertene for behov som skal møtes. Matthijs Terpstra tar oss med på en spennende tur til Midtøsten, der nye dører åpner seg for DMI. Vi har søkelys på to viktige norske medarbeidere i DMI Norge, nemlig Per-Ludvig Kamperhaug og Gunnar Dehli, og vi får en oppdatering rundt byggeprosjektet til Lydia Obiderus, som er en døv kvinnelig evangelist i Uganda. Dette bladet har også et spennende stykke som første gang var trykket i bladet til organisasjonen «Åpne dører», og som de har gitt oss tillatelse til å gjengi i Kom og se.

Døve i noen av landene vi har DMI-arbeid opplever dessverre at familien ikke gir dem støtte og en opplevelse av at de er elsket. Vi gleder oss derfor over hvordan evangeliet skaper nytt håp og skolegang gir vei ut av analfabetisme Vi ser at mange får en inntekt som voksen, og dermed et mer verdig liv. Vi har kanskje ikke hørt så mye om at døve som gruppe lever under forfølgelse for sin tros skyld. Men i dette nummeret av Kom og se, får vi vite om døve i Midtøsten som både opplever isolasjon fra andre i samfunnet, og i tillegg forfølgelse for troens skyld.. De ønsker kontakt med andre kristne og de ønsker kristen litteratur.  Kanskje er dette en ny dør som åpner seg for DMI?  Strømmer av levende vann skal flyter fortsatt for hver den som tørster. Det tror vi, og det ber vi om, i Jesu navn.