Styret i DMI Norge har jevnlig et blikk på både regnskap og budsjett. Kommer det inn nok til å dekke det vi har planer om å gjøre de neste månedene, er et spørsmål som stadig kommer opp.  Behovene er store. Vi har langt over hundre evangelister, menighetsledere og arbeidere ved skoler og internat som gjør sin innsats for å nå døve med det glade budskapet om frelse i Jesus Kristus og støtte dem både i både åndelig og praktisk utvikling.

DMI i Norge er viktig for å nå disse målene. Men alt stopper opp uten den enkelte som ber, som gir penger, og som åpner sine menigheter og hjem for DMI. Jeg vil med dette takke alle som i lydighet mot misjonsbefalingen har vært med å gjøre alt dette til en virkelighet gjennom 2022.

I 2022 var det ekstra kjærkomment med en stor testamentarisk gave etter Karin Solbjørg Hansen, som hadde testamentert kroner 172 000 til DMI.  Vi står i takknemlighet ovenfor et givende hjerte som sår inn i Guds rike også etter sin død. Gjennom denne gaven fikk vi nok en gang se at Herren sørget for at regnskapet kom i balanse mot slutten av året.

Vi gleder oss også over oppfinnsomhet og giverglede som enkeltpersoner viser i forbindelse med familiebegivenheter og private feiringer.  Tone W Buer som tilhører Tønsberg Frikirke feiret sin 60 årsdag i januar 2023, og ga 100 kroner for hver av sine gjester. Dermed kom det inn en gave på kroner 2700 til DMI.  Kanskje det er flere som blir inspirert til å følge hennes eksempel i forbindelse med feiring av en merkedag?

Bildetekst: Tone W Buer, fra Tønsberg frikirke ga 100 kroner for hver av sine gjester i 60 årsdagen til DMI, og oppfordrer andre til å gjør noe lignende.