Av Heidi Woll

17. februar i 2002 hadde Stiftelsen Kristent arbeid blant døve styremøte. Møtet ble holdt i Fredrikstad frikirke. Dette var det første styremøtet etter at stiftelsen hadde blitt etablert den 27. januar samme år. Det første styret besto av Heidi Woll som leder, Borgar Jølstad som nestleder, Terje Refsnes som sekretær og Else Hasselgård som styremedlem. I tillegg var Lill og Neville selvskrevne som medlemmer av styret, siden de var stifterne av arbeidet. Styret hadde også to varamedlemmer, Marit Aares Aamot og Per-Ludvig Kamperhaug. Dette har nå blitt historie, og det har vært noen utskiftninger i styret gjennom årene. Det er over 20 år siden dette historiske første styremøtet i Stiftelsen Kristent arbeid blant døve, som senere skiftet navn til Stiftelsen DMI Norge.

For meg ble dette styremøtet begynnelsen på en reise som nå har vart i over 20 år som styreleder for DMI Norge.  Jeg var i begynnelsen av 40-årene den gangen, og har nå passert 60. Tiden går.  Hver av disse som nevnes her, når jeg ser tilbake til styresak 1 i 2002, er verd en omtale.  De har gitt av sin tid, og av sine hjerter, og de har gitt økonomiske gaver for å holde DMI-arbeidet i gang.

Det jeg skriver om videre her skal handle om Per-Ludvig.  Neville sa til meg for cirka 20 år siden, at dersom vi ikke hadde hatt Per-Ludvig med oss i den første tiden av arbeidet, så hadde det ikke vært noe DMI.  Per-Ludvig ble derfor en av de sentrale støttene i DMI-arbeidet helt fra starten av, da Lill og Neville manglet en støttegruppe for arbeidet.

Jeg sammenligner Per-Ludvig med Natanael, som ble en av disiplene til Jesus.  Vi må anta at Natanael ble overrasket da han en dag traff Filip som fortalte han at «han som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, han vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret. Og Natanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se! Og Natanael følger med. Vi må anta at han var veldig nysgjerrig Og, tenk, det første vi vet at Jesus sier til Natanael er følgende: «Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.» (Joh 1. 46-46.)

Per-Ludvig kom og så hvordan evangeliet om Jesus ble formidlet til døve, og han fulgte med Neville og Lill helt fra begynnelsen av – og det har ikke vært svik hos Per-Ludvig.  I bibelen hører vi veldig lite om Natanael etter dette første møtet, da han ble en disippel. Kanskje var han en av de stille i landet? Men det var ikke svik i ham.  Vi hører ikke så ofte om Per-Ludvig, men etter at jeg som styreleder hatt det store privilegiet å kjenne ham gjennom over 20 år, vil jeg takke for disse årene han har sittet i styret, og for all forbønn, og all annen støtte som trofast har blitt gitt over langt mer enn 20 år for å nå døve med evangeliet.  Per-Ludvig gikk i 2022 ut av styret for DMI. På vegne av styret takker jeg for alt vi har samarbeidet om i disse årene, og ser frem til det vi vil gjøre sammen i årene som kommer, også etter at du har avsluttet din svært lange styreperiode for DMI Norge.