Våren 2015 besøkte Tarja Wroldsen DMIs arbeid på Filippinene og i Myanmar som frivillig medhjelper. I Desember 2016 reiste hun igjen til Myanmar for å feire julen med «DMI-familien» der.
Tarja Wroldsen er døv og lærer på Ål Folkehøyskole for døve. Hun har besøkt ulike skoler og kirker for døve i Asia og Afrika. Som vi alle vet er ikke tegnspråk likt i forskjellige land.
Takk til Thein Za Lian, leder for DMI Myanmar. Han tolket for Tarja og sikret at kommunikasjons-barrierer ikke var til stede.
Tarja har donert en ny terrasse ved spisesalen til døveskolen i Kalay, Myanmar. Nå kan skole-elever leke eller spille bordtennis under taket når monsunen kommer.