Av Heidi Woll

Lydia Obideru, som er døv, og bosatt i Uganda, var en av de som gjennomførte DMIs bibelskole i Kampala dette året. Den 27. august var det stor avslutningsfest for avgangsstudentene, og vi ser en fornøyd Lydia posere for fotografen etter at hun har mottatt vitnemålet.  Lydia som selv er døv, virker som evangelist i Uganda.  Hun har en fast støttepartner som gir evangeliststøtte til henne. Den støtten vil opphøre når hun har fått bygget seg eget hus, med litt utleiemuligheter som sammen med det hun dyrker på eiendommen, vil gjøre henne selvberget. Lydia forteller at det er veldig utfordrende å skaffe nok mat til hele familien med de stigende matprisene. Men nå ser hun frem til å kunne plante på sin egen eiendom. Fremtiden ser lysere ut.

13. juli i år kom en gla´melding fra Lydia Obideru i Uganda. Endelig var kontrakten om kjøp av tomt på plass. På bildet ser vi alle som var involvert i eiendomsoverdragelsen til stede på Tomta. Lydia var selv følgelig der, sammen med moren sin. En onkel, et vitne til eiendomsoverdragelsen og den lokale representanten for myndighetene var også der for at kjøpet skulle gå rettmessig for seg. Vi gleder oss sammen med Lydia, og det går en stor takk fra Lydia til alle dere som har vært med og gitt penger til dette prosjektet og har tatt Lydia med i deres bønner.

Etter at eiendommen var anskaffet var det veldig viktig å få satt opp et gjerde, for å hindre at uvedkommende skulle ta seg inn der, og forsøke å ta eiendommen fra henne. Heldigvis var det allerede noe penger til byggefondet på konto i Norge, og vi kunne sende penger til gjerdet, som ble satt opp i august.

Vi har i oktober 2022 cirka 5000 kroner stående på konto i Norge til Lydias byggefond. Vi trenger i tillegg til dette cirka 35 000 til for at hun skal få ferdigstilt huset. Hun har også spurt om vi kan hjelpe henne med å få kjøpt en moped, slik at hun lettere kan komme seg rundt og besøke døve som hun vil nå med evangeliet. Mopeden vil koste cirka 7500 norske kroner. Vi fortsetter derfor å samle inn penger til både mopeden og til byggefondet. Kanskje du kan være med og hjelpe?  Gaver til kjøp av moped, og til byggeprosjektet sendes til: DMI, konto 7877.08.35983, eller Vipps # 10753, og merke gaven «Lydia».