Gunnar Dehli har reist for tre uker i Afrika. Han hadde flere mål og mye på programmet.
Farshjerte skole ved Nille
For tredje gang på rad arrangerte DMI Farshjerte-skole ved elven Nille i Jinjia (Uganda). I et samarbeid med Fatherheart Ministries fikk DMIs øst-afrikanske ledere, pastorer og medarbeidere undervisning i en uke om Guds farskjærlighet. Gunnar Dehli hadde hovedansvaret.
Yrkesskole Lira
Skolen som er oppkalt etter DMIs grunnlegger Neville Muir og etablert av Dennis Dag-kene, fikk besøk av Gunnar. Yrkesskolen har fokus på unge døve, elever med andre funksjonshemminger og en del foreldreløse, har 180 elever. Ustoppelige Dennis Dag-kene etablerte skolen for tre år siden.
DMI har vært i stand til å hjelpe ham å bygge to internatbygg for jenter og gutter. Skolen trenger fremdeles støtte, nå spesielt for å få støpt gulv i byggene. En gave vil muliggjøre støping av gulv i de to husene.
Ungdomsleir Mbarara
Etter Farshjerte-skole og skolebesøk har Gunnar talt for 140 døve ungdommer i Sørvest-Uganda. Leiren ble arrangert for sjuende gang.
Oppfølging i Zambia
Josephat Mulongo var med Gunnar til Zambia. Josephat er vår DMIs leder i Kenya. Han har ansvar for 37 kirker og representerer Afrika i det internasjonale styret.
De var i Zambia for å besøke DMIs prest Lewis Nhkoma og tre unge døve som sitter i fengsel. Vi tror at fangene er uskyldige, og vi arbeider for frifinnelse gjennom støtte til advokatkostnader og oppfølging. Døve i Zambia har det vanskelig, Zambia har ikke en ordentlig tolk-tjeneste som vi har i Norge, og de døve er da ofte glemt.