I ca fem år har DMI arbeidet for å bistå tre døve i Zambia som vi mener er uskyldig dømt. Hva er situasjonen nå?
Emmanuel Banda ble dømt for drap 28.11.07. Han har vært i fengsel i over ti år nå. Han har en livstidsdom. Vi klarer ikke å framskaffe nye bevis i saken, men alle vi snakker med er overbeviste om at drapsmannen gikk fri fordi han klarte å overføre skylden på Emmanuel. Emmanuel bestemte seg for å søke presidenten om nåde istedenfor å forsøke å få saken sin opp til ny behandling. Presidenten benåder fanger 2-3 ganger i året. Vi håpet at han skulle være en av dem som ble benådet den 24 oktober i år, men han var dessverre ikke på listen denne gangen. Justisdepartementet ber om at sosialdepartementet først gjør en sjekk av Emmanuel i fengselet. Vi håper og ber om at saken løses i 2017.
Jairy Lupiya og Maimbo Kombe ble dømt for samme drap den 17.10.11. De fikk først dødsdom, men den er omgjort til livsvarig fengsel. De har vært i fengsel i ca seks år.
De mener seg også uskyldig dømt og ville appellere sin sak til Høyesterett. Dette sørget imidlertid ikke deres forsvarer for å gjøre, og når vi kom inn i saken var det egentlig for sent. Vi har strevd for å få tak i doms-papirene deres. Det har tatt veldig lang tid. Vi lyktes til slutt, og prøver nå å søke Høyesterett om likevel å få saken deres opp. De undertegnet appell-skrivet i forrige uke.
Vi ber om at Retten ser uretten de er utsatt for!