Vi har skrevet før om den sjuende Internasjonale DMI-konferansen til neste år på Stavern Folkehøyskole, Fredtun.
Vi søker nå etter frivillige som vil hjelpe oss i arbeidet vårt med konferansen. Målet vårt er å gi alle konferanse-deltakerne en velsignet uke fra mandag 12. juni til fredag 16. juni. Mer informasjon finner dere here.
Vi har fire ulike grupper:
1) registrerings- og mottakelses-gruppe som har ansvar for all kommunikasjon med deltakere under konferansen,
2) profilerings- og sponsor-gruppe som har ansvar for alt som hva har å gjøre med konferanse-materiell og PR,
3) logistikk gruppe som har ansvar for alt angående transport,
4) stabs-gruppe vil hjelpe de andre gruppene ved behov under konferansen og bidra til at alt går smertefritt.
Matthijs Terpstra er prosjektleder for konferansen. Han skal ha ansvar for kontakt med alle de frivillige i gruppene. Daglig leder Gunnar Dehli er har prosjektansvaret for konferansen, og DMI Norge-styret har det overordnede styringsansvaret.

matthijs

Matthijs Terpstra, prosjektleder for DMIs 7. Internasjonale konferanse