Han fikk penger fra Norge til å bygge seg et hus. Nå har han startet yrkeskole i huset sitt. Husker du Dennis Dag-kene? Han bor i Lira, nord i Uganda. Han er foreldreløs, ble døv som barn og fikk samtidig Cerebral Parese. DMI har sørget for at han har fått seg utdannelse, inkludert tre år på vår bibelskole i Kampala. Nå er han evangelist og har ansvar for tre menigheter for døve i distriktet. Før måtte han ofte gå i seks timer for å besøke disse menighetene. For et par år siden fikk han penger til å kjøpe en gammel Toyota og bygge seg et hus med tre rom og garasje på et jordstykke han eide. Han følte seg rik! – Men jeg kan jo ikke ha alt dette for meg selv, tenkte han. – Det er jo så mange som trenger hjelp her i området. For et år siden gikk han igang med å etablere en yrkesskole i huset sitt. Den er oppkalt etter Neville Muir, DMIs grunnlegger. Skolen har nå 108 elever. 21 av dem er døve, 38 har ulike funksjonshemminger og resten er foreldreløse. I tro til Gud startet han uten å ha noe økonomisk støtte. Nå har han virkelig behov for økonomisk bistand!