Internasjonal

Medarbeiderstøtte

DMI driver virksomhet i 19 land. Vi har mange medarbeidere, lærere, evangelister og andre som driver arbeidet lokalt. Til sammen driver de et titalls skoler og elevhjem, cirka 130 menigheter for døve og en rekke prosjekter som gir døve arbeid. De fleste arbeider ulønnet, noen får litt støtte, mens andre er fullt ansatt. Likevel kan lønningene variere og for noen være helt nede i 30 $ i måneden. Vi arbeider hele tiden for å sikre livsgrunnlaget til våre medarbeidere. Alt DMI-arbeidet drives for innsamlede midler, ingen offentlig støtte.

Vil du være med på å gjøre det mulig for oss å fortsette å drive arbeidet blant døve i de 19 landene?

Vi trenger Medarbeiderstøtte, konto: 1503 17 64243.

Fadder- og skolestøtte

Blant funksjonshemmede i u-land er det nok døve som i minst grad får den skolegangen de trenger. Hvis de går på en vanlig skole, vil de ikke oppfatte undervisningen. Den baserer seg på at eleven kan høre. I tillegg vil mange fattige foreldre ikke betale skolepenger for et døvt barn. De diskrimineres i forhold til sine hørende søsken.

Det er vanlig mange steder at døve ikke tilregnes noen verdi. Gjennom DMIs utdanningssentre får de en annen selvoppfatning, de får tro på seg selv og sine muligheter. De blir mennesker som kan bety en forandring for andre døve!

DMI driver flere skoler i ulike land. All undervisningen i disse skolene skjer på tegnspråk. DMI gir i dag 4- 500 døve barn og unge skolegang på ulike nivå, bare ved innsamlede midler. Vi har førskoler og grunnskoler i DR Kongo, i Kenya, i Myanmar og to skoler i Filippinene. Vi har videregående skoler, yrkesskoler og bibelskoler både i Uganda og på Filippinene. Ved nesten alle skolene er det også elevhjem som gjør skolegang mulig for de elevene som bor langt fra skolen. DMI driver også flere elevhjem i tilknytning til offentlige døveskoler som ikke har internat-tilbud.

Det er stort behov for støttepartnere som kan sikre opplæringen for de elevene vi har i skolene våre. Vil du bidra til at døve barn og unge kan lære og få en framtid?

Fadder- og skolestøtte konto: 1202 22 18326.

Fanger i Zambia

I Zambias strengest bevoktede fengsel sitter det 3 døve unge menn som alle er dømt for drap. En av dem har nå sittet i fengsel siden 2006 med livstidsdom. Den gangen var han i tenårene. De to andre er dømt for et annet drap som de skal ha gjort i fellesskap. De ble dømt i 2011. De fikk dødsdom. Denne er omgjort til livstidsdom nå. De var i midten av 20-årene da de ble fengslet. Vi har god grunn til å tro at de alle er uskyldige og at vi her ser liknende justismord som det vi opplevde i Norge i Fritz Moen-saken.

DMI har engasjert et advokatfirma for å arbeide for deres saker. Her er det både aktuelt å henvende seg til landets president og å jobbe i forhold til å få saker opp i Høyesterett.

DMI trenger støtte for å drive disse sakene videre, slik at disse tre kan få sin rett og frihet.

Konto for Fanger i Zambia: 1503 56 95521.

DMI work Placeholder
DMI work