Norge

Hver uke samles en gruppe for å studere Bibelen og lære mer om Jesus. Flere kan gjerne være med. Målet er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt i hva kristen tro og menighetsliv handler om. Samlingene foregår på tegnspråk.

Møtene er hos Gunnar Dehli, Ullevålsveien 37, 0171 Oslo.

Samlingene er på torsdager fra kl. 18.00 og varer gjerne et par timer.

Ta kontakt om du er interessert i å delta.

Gunnar Dehli: 90030181 / gunnar.dehli@dminorge.no

Bibelstudiet er basert på et studieopplegg som er godkjent for statsstøtte. Heftene er godkjent av K-stud (Kristelig Studieforbund). Grupper og kurs som benytter heftene kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. eller ta kontakt med: Kristelig studieforbund, tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no.

Hver uke samles en gruppe for å studere Bibelen og lære mer om Jesus. Flere kan gjerne være med. Målet er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt i hva kristen tro og menighetsliv handler om. Samlingene foregår på tegnspråk.

Møtene er hos Åsmund og Elin Dehli, Klokkerveien 14B, 3158 Andebu.

Samlingene er på mandager fra kl. 19.00 og varer gjerne et par timer.

Ta kontakt om du er interessert i å delta.

Elin Pedersen Dehli: sms 926 07 959 eller Åsmund Dehli: sms 926 05 539 / adehl@online.no

Bibelstudiet er basert på et studieopplegg som er godkjent for statsstøtte. Heftene er godkjent av K-stud (Kristelig Studieforbund). Grupper og kurs som benytter heftene kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. eller ta kontakt med: Kristelig studieforbund, tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no.

Mer informasjon kommer senere.
Mer informasjon kommer senere.
Mer informasjon kommer senere.