Av Heidi Woll

I forrige nummer av Kom og se (KOS) fortalte vi om hvordan de økende matprisene blant annet på grunn av krigen i Ukraina, og forsinkede leveranser av mat og andre viktige produkter i forlengelse av nedstengingen etter Korona-pandemien spesielt rammer våre medarbeidere i Afrika.  Vi fortsetter å bygge opp nødhjelpsfondet, slik at vi på kort varsel kan sende ut penger for å avhjelpe akutt nød. Når det gjelder matmangel og hunger, er det viktigste å være i forkant, så det ikke utvikler seg til en katastrofe.

Du kan sende din gave til DMI, konto 7877.08.35983, eller Vipps # 10753, og merke den «Nødhjelpsfond».

Vi skal «følge» med på hva som skjer på feltene, og oppdatere dere i senere nummer av Kom og se om hvordan vi fikk hjulpet der nøden var størst.  Takk at du er med og redder liv!