Av Heidi Woll, styreleder i DMI Norge.

Bilde: Heidi Woll,

Når vi tar et tilbakeblikk på våre liv, kan vi av og til angre på ting vi har gjort – og på det som stående ugjort. Men ved Guds nåde er det også mye å glede seg over også. Kanskje ser vi tilbake på hendelser som ikke ble helt slik vi ønsket?  Det er godt å hvile i Guds kjærlige omsorg, og påminnelsene han gir oss ved Den hellige ånd. Kristus tilga oss, og han er den som gir oss nåde til å ha et tilgivende sinn, både mot vår neste og mot oss selv. Men beslutningen om å tilgi er vårt eget ansvar.

Vi har en himmelsk Far, som er helt unik. Han er over alt annet. Han blir aldri trett, han sover ikke og han gir oss sin uendelige kjærlighet, som han viste oss da han sendte Jesus for å dø i vårt sted.  Han gir fred, og kraft og mot til å leve i hverdagen. Som små menneskebarn opplever vi at det er en del begrensninger i våre liv. Vi blir trette, vi går gjennom både opp- og nedturer. Men samtidig har vi fått det evige livet i gave, og frelsen i Jesus gjør oss trygge. Vi får mening og retning på livet.  Og ikke minst, vi har Guds ord, som står fast, og der finner vi både ord til trøst, oppbyggelse og formaning.

I DMI er vi med i det store stafettlaget som har gått helt siden misjonsbefalingen ble gitt for cirka 2000 år siden. Uansett hva vi har gjort frem til i dag, så er Gud både nådig og fremadrettet. Vi kan derfor både la oss oppmuntre og utfordre av det som Paulus uttrykker til Filipperne i kapittel 3.14:

Men ett gjør jeg, idet jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

I dette nummeret av Kom og se, vier vi ekstra stor oppmerksomhet på Muir-familien, og på Lill og Neville som grunnleggere av DMI. Lill ble 75 år i januar – det er en milepel i livet. I samme måned ble Neville – etter sin død – tildelt «Order of Australia» som en anerkjennelse av det han utrettet gjennom sitt liv. Andrew Miller presenterer bakgrunnen for at Neville ble tildelt denne ordenen.

Vi tar også et nærmere blikk på Farshjerteskolene. Hva opplever egentlig den enkelte som deltar på disse skoleukene? Hvorfor er dette så viktig for dem? Vi skal få flere vitnesbyrd i de kommende numrene av Kom og se fra døve som har gått Farhjerteskoler.

Matthijs har vært på sitt første besøk i Egypt, og gir oss innblikk i de møtene har hatt med døve som ofte under krevende forhold og med få ressurser samles for fellesskapet i troen. Vi har tro for fremgang for arbeidet DMI er involvert i, i Egypt.

De internasjonale DMI- konferansene, har vært holdt hvert tredje år siden 1999, med unntak av i 2020, Konferansen ble første gang arrangert på Filippinene i 1999, deretter i Thailand i 2002, Uganda 2005, Egypt 2008, Australia 2011, Sør-Korea 2014, og i Norge i 2017. Den skal arrangeres for 8 gang i 2023, i Mombasa, Kenya. Vi er ekstra glade for å legge konferansen til Afrika, fordi vi der har mange DMI-venner som ikke har mulighet til å komme til konferansen hvis den holdes utenfor Afrika. Vi opplever at det er store forventinger til konferansen i August. Vi håper mange fra Norge har anledning til å delta, og gir i dette nummeret informasjon om hvordan du melder deg på.

Vi gleder oss også over at vi får invitasjoner fra menigheter som ønsker informasjon om DMI i sine gudstjenester. Husk at vi også gjerne er med på møter i misjonsgrupper, på søndagskoler og i andre sammenhenger der det er noe som vil vite mer om DMI.