Papy trenger hjelp!

I mai var jeg med på å innsette Papy Muteberwa som pastor i en stor døve-menighet i Goma, Kon-go. Det var stor fest og jubel over at endelig hadde menigheten fått en døv pastor, kanskje den eneste døve pastoren i hele Den Demokratiske Republikken Kongo. Papy ble gift for 2-3 år siden og de har fått en sønn på 1-2 år.

Helsen til Papy er imidlertid ikke god. Han hadde Tuberkulose for noen år siden. Han ble bra av den, men i løpet a de siste par månedene er det blitt tydelig at han ikke er frisk. Da jeg traff han ingen i august var han blitt svært tynn, han hadde gjentatte smerte-anfall i mage-bryst-regionen.

Merk gaven med:

«Papy» eller «Evangelistene i Filippene»

Evangelistene i Filippene

Klarer vi å hjelpe evangelistene i Filippinene til å samles?

DMIs arbeid på Filippinene er spredt over flere av øyene der. Våre medarbeidere, vi kaller dem evangelister, driver et stort og variert arbeid blant døve, med både menigheter, skoler, botilbud og inntektsgivende prosjekter. De trenger av og til å møte hverandre for å utveksle erfaringer, støtte hverandre og bli styrket som kristne ledere.

Et glimt fra festivalen

Gruppebilde av Syriske leir for døve

I slutten av oktober planlegger de å samles, 16 stykker, på ei lita øy, Boracay Island, hvor det er billig å bo for en 3 dagers samling. For å dekke reisekostnader fra tre forskjellige øyer, overnatting og mat, trenger de kr. 12.500.

Kan vi klare å samle inn dette i løpet av en uke nå, slik at de kan gå videre med planleggingen?

Alle beløp, små og store, er kjærkomne!