Dennis Dagkene fra Uganda

Barnesoldaten som ble evangelist og grunnlegger av fagskolen for funksjonshemmede og foreldreløse barn.

Dennis Dagkene vokste opp i en liten landsby Lira i et tredje verdens land, Uganda. Han mistet foreldrene sine mens han var veldig ung. Han var rekruttert som barnesoldat og ble på et tidspunkt erklært død etter å ha lidd av malaria. Alle trodde han var død, men han kom med litt lyd når han var i kista på vei til det som skulle være hans siste hvilested!

Dessverre førte malariaen til at han har fått Cerebral Parese. Han har mistet hørsels- og gangevnen. Han er også lam i høyre arm. I fortvilelse ba han til Gud. Da fikk han en drøm der en mann i hvit kappe fortalte ham at han ville gå på skole langt borte og være hans budbringer.

Dennis svarte «Jeg tror, men jeg kan ikke forstå hvordan det kan skje?» «Vent og du vil se», svarte mannen. Etter denne opplevelsen fikk Dennis igjen litt av sin gangevne. Han halter litt. Ikke lenge etter drømmen møtte han Neville Muir, grunnleggeren av DMI.

Neville sendte ham til Kenya for å gå på videregående skole for døve, finansiert av DMI. Etter skolen gikk Dennis på DMIs bibelskole i Kampala i tre år. Denne støtten var grunnlaget for at han kunne forfølge drømmen sin som budbringer og til og med etablere en yrkesskole som ville sørge for de døves, foreldreløses og funksjonshemmedes behov.

Etter bibelskolen ønsket Dennis å reise tilbake til sin hjemby Lira for å gi døve undervisning om Guds ord.

Dennis svarte «Jeg tror, men jeg kan ikke forstå hvordan det kan skje?» «Vent og du vil se», svarte mannen.

Det startet under et tre. Etterhvert sørget private sponsorer for at det ble bygget en stor bygning med to ekstra internat. Til sist fikk skolen et stort område der de kan bli selvforsynt med grønnsaker og forhåpentligvis selge overskuddet.

Det er ikke lett å se hva et funksjonshemmet barn kan gi tilbake til samfunnet, men Gud har en plan for alle.

Pris Herren! For han er god, hans miskunnhet varer evindelig.
Salme 136,1