David Keri fra Ungarn
Samarbeidet mellom DMI Norge og Ål Folkehøyskole (Ål FHS) resulterte i at det ble etablert en halvårs-linje kalt «LIV», høsten 2019. David Keri (25) fra Ungarn var en av sju elever. Han kommer fra en døv familie, hans eldre bror og foreldre er også døve.

David sa at troslivet hans handlet bare å følge de ti bud så godt som mulig.

Før han valgte å delta på «LIV» føltes livet hardt og kaldt for David. Han hadde mange utfordringer. Han hadde også et helt annet bilde av Gud enn han har i dag. David sa at troslivet hans handlet bare å følge de ti bud så godt som mulig. Hjemme lærte han at man må be til Gud hver dag, men David hadde aldri forstått hvorfor og hvordan. Praksisen ble sett som en forpliktelse for å gjøre det riktige i Guds øyne.

Slik hadde David det frem til han ble 13. Da møtte familien hans en døv pastor som lærte dem som det som står i Bibelen. Hele familien bestemte seg å ta imot Jesus. Budskapet ble mottatt, men bare gjennom hodet, uten virkelig å forstå troslivet, og uten at det skapte noen forandring i hjertet. Hver dag følte David seg urolig på innsiden. Han gikk rundt med en tanke om at han er ikke god nok i det ungarske samfunnet, fordi han er døv, og i tillegg fordi han ikke gjorde de riktige tingene i Guds øyne.

Da han ble 20, var han ferdig med videregående skole for døve. Han ønsket å studere videre på universitet, men han ble avist fordi han var døv. Så hans videre utdanning endte opp med å bli to årskurs i fotografering, uten at han hadde noen lidenskap for den utdanningen. Ved siden av det, jobbet han som lagermedarbeider og i ett år før han startet på «LIV».

Da han begynte på «LIV» hadde han aldri hørt om Livets tre og Kunnskapens tre i Første Mosebok. I løpet av fire måneder begynte han å forstå hva Gud virkelig har gjort i våre liv ved å sende sin eneste sønn Jesus.

At vi allerede er elsket og tilgitt av Gud vår Far uten at vi må gjøre noe for det først. Det ga ham en dyp fred og glede.

Han fikk ikke bare øynene åpnet om at vi er Fars elskede sønner og døtre, men David fikk også et stort løft i selvtilliten. Han opplevde en forandring både i troslivet og i sin identitetsutvikling.

I dag føler David seg så mye tryggere i kirken sin.

Elevene på Ål Folkehøyskole følger undervisningen på den linjen de har valgt, men de deltar også i et fellesprogram med alle linjer sammen. Disse timene brukes til ulike temaer om døvhet som en del av identiteten og om hvilke rettigheter og muligheter døve har i Norge. I tillegg fantes det mange nasjonaliteter på Ål Folkehøyskole, noe som ga mulighet til meningsutveksling om forholdene for døve i ulike land.

I dag føler David seg så mye tryggere i kirken sin. Han opplever at han er forandret etter en fantastisk reise i livet sitt, ved oppholdet i Norge. David håper å bidra i det kristne døvesamfunnet i Øst-Europa hvor det å dømme seg selv og ande hardt er veldig vanlig. David vil invitere til et varmt felleskap uten fordømmelse. Samtidig vil han også bety noe for det ungarske døvesamfunnet gjennom hva han har lært på Ål FHS om døveidentitet.

Da David kom tilbake til Ungarn fikk han en kommentar fra sin eldre bror som er pastor i døvekirken der. Han så at David var blitt forandret ved hvordan han nå kommuniserer med andre, at han viser mer ydmykhet og sprer kjærlighet blant folk.

Vi ser at David har et stort nettverk i Øst-Europa. Vi holder på å markedsføre en Farshjerte-skole som vi skal ha på Ål FHS i oktober på sosiale media. Annonsen ble lagt ut for en måned siden og nå har allerede 12 av 20 påmeldinger har kommet fra Øst-Europa. Davids bror som er pastor, har også meldt seg på!

David er den som har gjort dette kjent i sitt nettverk.